• icon Kryta Pływalnia WODNIK
 • icon Boisko ze sztuczną nawierzchnią
 • icon Hala Sportowa Spartakus
 • icon Lodowisko
image Popływaj z Nami Przyjdź na pływalnię WODNIK Zobacz ofertę
image Wysoka jakość nawierzchni Zbierz drużynę i zagraj Zobacz cennik wynajmu
image Postaw na sport Piłka halowa, siatkówka czy też koszykówka Zobacz ofertę
image Lodowisko "Biały Orlik" Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na lodzie Zobacz szczegóły

II OTWARTE MISTRZOSTWA GRÓJCA

W AQUATHLONIE

REGULAMIN

 

§ 1 ORGANIZATOR

GRÓJECKI OŚRODEK SPORTU „Mazowsze”

§ 2 PATRONAT

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

§ 3 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • 27 MAJA 2017 (sobota)
 • GODZ. 09.00 – rozgrzewka pływacka
 • konkurencja PŁYWANIE – pływalnia „WODNIK” ul. Drogowców 12,
 • konkurencja BIEG – okrążenie/ pętla ok. 500 m – trasa wyznaczona przy Hali Sportowej „SPARTAKUS”.

 § 4 CEL IMPREZY

 • Promowanie Aquathlonu wśród dzieci i młodzieży,
 • Zabawa bez alkoholu, papierosów i narkotyków,
 • Wyłonienie Mistrzów Grójca w Aquathlonie w poszczególnych kategoriach wiekowych
  z podziałem na płeć,

§ 5 ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 1. Zapisów można dokonywać osobiście w recepcji pływalni „WODNIK” ul. Drogowców 12

w godzinach 8.00-20.00 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.05.2017 roku do godziny 20.00.

 1. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika.
 2. Rejestracji (uprzednio zgłoszonych zawodników) można dokonać w dniu imprezy najpóźniej do godziny 8.30 w Biurze Zawodów.
 3. Opłata startowa za Aquathlon wynosi 20 złotych.
 4. Opłatę startową wpłacamy w dniu zawodów w recepcji pływalni.
 5. Biuro Zawodów w dniu imprezy mieści się przy recepcji pływalni „WODNIK”.

§ 6 UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział, zarówno amatorzy jak również osoby zrzeszone w klubach sportowych, obie grupy uczestników zostaną sklasyfikowane łącznie w odpowiedniej kategorii wiekowej z podziałem na wiek i płeć.
 2. Każdy uczestnik w dniu zapisów zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich ww. dokumenty składa opiekun prawny (druki dostępne w recepcji pływalni oraz na stronie www.gosmazowsze.pl).
 3. Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy uczestnik stawia się do zawodów z własnym sprzętem. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy zgodny z wymogami regulaminu pływalni (kąpielówki-slipy, strój kąpielowy), Każdy uczestnik otrzyma przed zawodami pakiet startowy: czepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę.
 5. Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o tym, iż stan zdrowia zgłaszanego nie uniemożliwia udziału
  w zawodach sportowych.
 6. Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o tym, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Organizator ustala limit zawodników biorących udział w zawodach do 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pływanie:konkurencja pływacka Aquathlonu rozegrana zostanie na pływalni „WODNIK”
o długości 25 m, 6 torów. W jednej serii maksymalnie może wystartować 12 zawodników – start z wody, dwóch zawodników na torze po dwóch stronach toru.

Aquathlon: po zakończeniu konkurencji pływackiej, zawodnicy przemieszczają się na bieżnię LA przy Hali Sportowej „SPARTAKUS” (czas ok. 30 min. od zakończenia konkurencji pływackiej). Następnie odbędzie się konkurencja biegowa, zawodnicy będą startować
w jednej lub więcej seriach w zależności od ilości uczestników. W pierwszej serii startują zawodnicy z najlepszymi czasami uzyskanymi na pływaniu. Suma czasów pływanie + bieg decyduje o wyniku końcowym.

Trasa biegowa: – trasa wyznaczona przy Hali Sportowej „SPARTAKUS”.

Pomiar czasu: ręczny.

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW:

8.00 - 8.30      rejestracja - weryfikacja wcześniej dokonanych zgłoszeń.

9.00 - 9.30 - rozgrzewka pływacka – kat. A, B, C, D.

9.30 - uroczyste otwarcie zawodów – pływalnia.

09.45 - start pierwszej serii pływania w kat. A, B, C, D.

11.00 - start konkurencji biegowej Aquathlon - kat. A.

13.30 - 15.30 - uroczysta dekoracja i zakończenie zawodów.

§ 7 KATEGORIE WIEKOWE

 1. KATEGORIA WIEKOWA „A” – ROK URODZENIA 2008, 2007
 2. KATEGORIA WIEKOWA „B” – ROK URODZENIA 2006, 2005
 3. KATEGORIA WIEKOWA „C” – ROK URODZENIA 2004, 2003
 4. KATEGORIA WIEKOWA „D” – ROK URODZENIA 2002 i starsi

§ 8 DYSTANSE

KATEGORIA „A”

- Pływanie – dystans 200 m (8 długości basenu),

   - Bieg - dystans 500 m (1 okrążenie)

KATEGORIA „B”

- Pływanie – dystans 400 m (16 długości basenu),

   - Bieg - dystans 1000 m (2 okrążenie)

KATEGORIA „C”

- Pływanie – dystans 600 m (24 długości basenu),

   - Bieg - dystans 1500 m (3 okrążenia)

KATEGORIA „D”

- Pływanie – dystans 800 (32 długości basenu),

   - Bieg - dystans 2000 (4 okrążenia)

§ 9 DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA

Zawodnik zostanie wykluczony, gdy:

 • Nie wypełni formularza startowego.
 • W przypadku zawodników niepełnoletnich nie przedstawi pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 • Nie uiści opłaty startowej.
 • Nie posiada potrzebnego do startu sprzętu, stroju kąpielowego.
 • Gdy będzie podejrzenie, iż zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Nie stosuje się do regulaminu zawodów, pływalni WODNIK.

Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, gdy:

 • Spóźni się na swój start.
 • Nie ukończy obowiązkowych konkurencji.
 • Nastąpi próba oszustwa w postaci skrócenia dystansu.
 • Będzie powodował zagrożenie zdrowia innych zawodników, organizatorów oraz kibiców.
 • Nie będzie przestrzegał zasad fair play.
 • Zgubi swój numer startowy.

Uwaga: Zawodnik wycofując się z zawodów z jakiegokolwiek powodu winien niezwłocznie
    powiadomić o tym organizatora lub sędziego.

§ 10 PROTESTY I ODWOŁANIA

Wszystkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończeniu udziału w wyścigu.

§ 11 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Zawodnicy biorący udział w imprezie są pod opieką lekarską – ratownik medyczny ponadto otrzymują batonik regeneracyjny i wodę.
 2. Za zajęcie I miejsca w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na płeć, uczestnik otrzyma medal i dyplom, za miejsce II – III zawodnik otrzyma medal i dyplom.
 3. Za zajęcie miejsc IV-VI w klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 4. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu zawodów otrzymują pamiątkowy medal (moment wbiegnięcia na metę).

      § 12 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Grójecki Ośrodek Sportu MAZOWSZE, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
 2. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
 4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

§ 13 UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawodnicy obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu zawodów
  i przepisów PZT oraz regulaminów obiektów na których impreza się odbywa;
 2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicu /prawnym opiekunie/;
 3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
 4. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem do zawodów oraz podpisem złożonym na oświadczeniu o stanie zdrowia;
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych
  i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 7. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w zawodach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia oraz na czas zawodów ubezpieczyli się od następstw NW.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów;
 9. Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu zawodów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych tj. klęska żywiołowa lub tym podobne. Tylko w takim przypadki opłata startowa zostanie zwrócona.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczestników oraz wykorzystywania zdjęć
 11. Nad poprawnością przebiegu zawodów czuwają organizatorzy.

§ 14 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu zawodów, jak również
  do wprowadzenia ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.
 2. W przypadku małej liczby osób w danej kat. wiekowej zawodnicy mogą wystartować wspólnie. Następnie zgodnie z wynikami i zgłoszeniami będą klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.
 3. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Grójeckie Spotkania Biegowe

baner2018 300x150 v2

Polecane

camera white

Galeria


 herb100

www.grojecmiasto.pl


Plakietka hufca

Kalendarz wydarzeń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kontakt

Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
05-600 Grójec
ul. Laskowa 17
tel. 048 664 30 42
e-mail: gos@gosmazowsze.pl